Zasady współpracy

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem biorąc za podstawę stopień skomplikowania zagadnienia prawnego, którego ma dotyczyć;

System wynagrodzenia zryczałtowanego: wynagrodzenie ustalane jest poprzez określenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia - system stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy;

System rozliczeń godzinowych: wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia - system ten stosowany jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac;

System mieszany z uwzględnieniem "premii za sukces": wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie systemu wynagrodzenia zryczałtowanego lub systemu rozliczeń godzinowych z możliwą opcją dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy.